Bạn đang ở đây

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2/2021 lĩnh vực Quản lý nhà nước

Theo thông báo số 1075/TB-SNV của Sở Nội vụ ngày 30/3, Sở sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 2/năm 2021, lĩnh vực Quản lý nhà nước đến hết ngày 30/5/2021.

 

Thông báo nêu rõ, hồ sơ tham gia Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần thứ 2/năm 2021 lĩnh vực Quản lý nhà nước sẽ được Sở Nội vụ tiếp nhận đến hết ngày 30/5/2021. Các cá nhân, đơn vị đã đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng nếu có nhu cầu có thể bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp cho Ban Tổ chức đến hết ngày này.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng (kèm các file điện tử và hình ảnh minh họa) nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính, người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ: bà Nguyễn Ngọc Quyên) địa chỉ số 86B, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, điện thoại 3.8233.881, email: cchc.snv@tphcm.gov.vn.

Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng:

- Phiếu tham gia Giải thưởng (theo mẫu): 01 bản chính.

- Bản mô tả công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm: 01 bản chính và bản mềm (file điện tử).

- Bản tóm tắt mô tả công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm (theo mẫu): 01 bản chính và bản mềm (file điện tử).

- Các tài liệu minh họa khác như: hình ảnh minh họa, đoạn phim giới thiệu về công trình, quyết định công nhận sáng kiến, sáng chế, giải pháp liên quan đến đề án, công trình...

- Đối với các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng dân cư tại các địa phương, cần bổ sung thêm ý kiến đánh giá, nhận xét của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương có liên quan, Ban điều hành khu phố...

Theo ttbc-hcm.gov.vn

people like INLOOK.VN fanpage