Bạn đang ở đây

TP.HCM tổ chức "Giải thưởng môi trường lần thứ 4 năm 2021"

Giải thưởng môi trường TP.HCM là giải thưởng chính thức của UBND Thành phố trao tặng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

 

Nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường trên địa bàn, UBND TP.HCM vừa có Quyết định ban hành Quy chế giải thưởng môi trường TP.HCM. Giải thưởng sẽ trao cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, tổ chức bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp trong nước và các tổ chức người nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp trên địa bàn TP.HCM. Cá nhân bao gồm người Việt Nam và những người nước ngoài có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian thi hành án theo quy định của pháp luật; Cộng đồng là nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn TP.HCM.

Nguyên tắc xét tặng, giải thưởng được thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, quy trình xét tặng được quy định tại quy chế này; đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ và khách quan; Giải thưởng này ghi nhận và tôn vinh những cá nhân, tổ chức và cộng đồng có đóng góp xứng đáng trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng.

Giải thưởng này sẽ không được xét tặng cho những cá nhân, tổ chức, cộng đồng đã được trao tặng giải thưởng môi trường TP.HCM giải thưởng môi trường Việt Nam ở lần trước liền kề trên cùng một lĩnh vực và không xét tặng giải thưởng cho cùng một nội dung thành tích đã được công nhận trước đó. Đồng thời, giải thưởng này cũng sẽ không được xét tặng đối với cá nhân, tổ chức, cộng đồng đã được trao tặng các giải thưởng khác của TP với cùng thành tích đề nghị xét tặng giải thưởng. Trong kỳ xét tặng giải thưởng, mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng chỉ được tặng một giải thưởng.

Theo quy chế của UBND TP.HCM, có tổng cộng sáu nhóm lĩnh vực xét tặng giải thưởng, bao gồm:

1. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

2. Giáo dục, đào tạo, truyền thông, tư vấn, tham vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

3. Nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu quả thực tế (không xét tặng giải thưởng đối với công trình nghiên cứu chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế);

4. Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

5. Bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học;

6. Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo quy định, tổng số lượng giải thưởng trao tặng không quá 50 giải cho các đối tượng thuộc các nhóm lĩnh vực xét tặng; mỗi nhóm, lĩnh vực gồm một giải Nhất, nhiều giải Nhì và nhiều giải Ba. Tùy vào tình hình, thực tế, hội đồng giải thưởng có thể đề xuất UBND TP.HCM điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, tăng hoặc giảm số lượng giải thưởng của từng lĩnh vực. Đặc biệt, các tác giả nhận giải Nhất, Nhì và Ba, ngoài tiền thưởng còn được nhận bằng khen của UBND TP.HCM và biểu trưng.

 

people like INLOOK.VN fanpage