Bạn đang ở đây

Vero ra mắt 3 đội ngũ tư vấn truyền thông mới

Đơn vị tư vấn truyền thông thương hiệu tại ASEAN - Vero, mới đây đã chính thức cung cấp dịch vụ thông qua 3 nhóm tư vấn chuyên môn cụ thể, bao gồm Công nghệ, Tiêu dùng và Tổ chức chuyên biệt (gồm tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ, hiệp hội và các tổ chức khác).

Với sự thay đổi này, các chuyên gia tư vấn của Vero sẽ được trang bị thêm nhiều công cụ cũng như các kiến thức chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tác trong từng nhóm ngành cụ thể một cách hiệu quả hơn.

“Trước xu hướng tích hợp hóa dịch vụ trong các agency, chúng ta có thể thấy các thương hiệu ngày nay thường được tư vấn bởi đội ngũ tư vấn bao quát nhiều lĩnh vực (generalist). Tuy nhiên để hỗ trợ khách hàng tốt hơn, chúng tôi tin rằng họ cần có cơ hội để tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trên từng lĩnh vực cụ thể mà mình đang tư vấn bên cạnh việc tích hợp hóa dịch vụ”, ông Quang Đỗ - IMC Account Director tại văn phòng Vero Việt Nam cho biết.

Các đội ngũ IMC mới sẽ hoàn thiện cấu trúc hiện có của Vero tại Việt Nam bao gồm đội ngũ dịch vụ PR cho Doanh nghiệp và Người tiêu dùng, bộ phận Chiến lược và Sáng tạo thương hiệu, bộ phận Quản lý khủng hoảng, cùng bộ phận Dữ liệu và Thông tin.

 

Tag
people like INLOOK.VN fanpage