Bạn đang ở đây

Bỏng mắt những cảnh nóng kinh điển phim Hoa ngữ

Cùng ngắm những cảnh quay phô da thịt, tăng xúc cảm cho người xem đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.

Từ Hy Viên vai Diệp Toàn Thanh trong một cảnh khá nóng của bộ phim "Kiếm Vũ" 2010, đạo diễn Tô Chiếu Bân.

Thi Liễu Ngật (Vivian) vai Yết Chi phim "Curse of The Deserted" 2010 của đạo diễn La Chí Lương.

Vạn Xuyến vai Liễu Như Thị trong phim cùng tên của đạo diễn Ngô Kỳ, sản xuất năm 2010.

Mạc Tiểu Kỳ vai Lệ Xuyên phim "Ocean Flame" 2008 của đạo diễn Lưu Phấn Đấu.

Mạnh Đồng Địch vai Lưu Tiểu Tam phim "Happy  Hotel" (Vui tung trời) 2012 của đạo diễn Vương Nhạc Luân.

Triệu Danh vai dân nữ phim "Let The Bullets Fly" 2010 của đạo diễn Khương Văn.

Hoắc Tư Yến vai Cam Tú phim "Distant Thunder" 2010 của đạo diễn Chương Gia Thụy.

Châu Tấn vai Tiểu Duy phim "Họa Bì" 2012 của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện.

Triệu Vy vai Tĩnh công chúa phim "Họa Bì" 2012 của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện.

Trương Tịnh Sơ vai A Đào phim "Hồng Hà" 2009 của đạo diễn Chương Gia Thụy.

Mã Tô phim "Wind Blast" 2010 của đạo diễn Cao Quần Thư.

Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm vai Hàn Tiểu Huệ phim "He - Man" 2011 của đạo diễn Đinh Thạnh.

Liễu Nham vai Vân Hải phim "Họa Bích" 2011 của đạo diễn Trần Gia Thượng.

Chương Tử Di vai Cầm Cầm phim "Love For Life" 2010 của đạo diễn Cố Trường Vệ.

Đường Nhất Phi vai Tiêu Thính Cầm phim "Virtual Recall" 2010 của đạo diễn Trương Hải Tịnh.

Lý Mạn Quân vai La Phi Yên phim "Who in the mirror" (2012) của đạo diễn Ngưu Triều Dương.

Từ Tịnh Lôi vai Đỗ Lạp Lạp phim "A Story of Lala's Promotion" 2009.

Màn khoe lưng trần của Giang Nhất Yến trong "Tứ đại danh bổ".

Giang Nhất Yến vai Cơ Dao Hoa phim "Tứ đại danh bổ" (The Four) 2012 của đạo diễn Trần Gia Thượng.

Tôn Văn Đình phim "Decrepit Dream" 2012 của đạo diễn Dương Tử Đình.

Lâm Chí Linh vai Lý  Hiểu Hồng phim "Love On the Credit" 2011 của đạo diễn Trần Chính Đạo.

Liễu Nham vai Thôi Diểu phim "The Zodiac Mystery" 2012 của đạo diễn Mạnh Chí Dân.

Dư Nam vai Mã quả phụ phim "Sát thủ" 2012 của đạo diễn Quản Hổ.

 

 

Theo TTVN

 

people like INLOOK.VN fanpage