Bạn đang ở đây

Giao trực tuyến teasing sách mới 'Chữ xưa còn một chút này'

Tác giả Nguyễn Thùy Dung và MC Huỳnh Trọng Khang cùng FanPage 'Ngày ngày viết chữ', WaveBooks giới thiệu một tựa sách mới. Sử dụng tiếng Việt sao cho hay, hạn chế sử dụng tiếng Anh vào câu nói tiếng Việt... chính là động lực thôi thúc Nguyễn Thùy Dung chuẩn bị bản thảo tập sách 'Chữ xưa còn một chút này'.

 

 

 

 

 

 

people like INLOOK.VN fanpage