Thứ ba, day 16 Tháng 10 yar 2018

Bạn đang ở đây

Những khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc"

Những tình huống bất ngờ, nguy hiểm xảy ra khiến bạn không kịp trở tay.

 

 

Còn gì là tay


Chạy đâu cho thoát


Đâm thủng cả chân


Ai khỏe hơn ai?


Họa vô đơn chí


Ai bảo cứ chụp hoài


Cụng vỡ cả cốc


Không biết sợ là gì


Đang đi xe tự nhiên đi bộ


Không còn thấy mặt trời


Quyết tâm bám trụ

 

 

C.G (Sưu tầm)
people like INLOOK.VN fanpage