Bạn đang ở đây

18 chuyến bay thẳng dài nhất thế giới

Những chuyến bay qua các châu lục có khoảng cách di chuyển hàng chục nghìn km và bay liên tục trên 10 tiếng.

1. Dallas, Mỹ - Sydney, Australia

1-2441-1434099743.jpg

Số hiệu chuyến bay: Qantas Flight 8
Máy bay: A380-800
Thời gian bay:16 tiếng
Khoảng cách: 13.742 km

2. Johannesburg, Nam Phi - Atlanta, Mỹ

2-4754-1434099743.jpg

Số hiệu chuyến bay: Delta 201
Máy bay: Boeing 777-20
Thời gian bay: 16 tiếng 35 phút
Khoảng cách: 13.518 km

3. Dubai, UAE - Los Angeles, Mỹ

4-2663-1434099744.jpg

Số hiệu chuyến bay: Emirates 215
Máy bay: A380-800
Thời gian bay: 15 tiếng
Khoảng cách: 13.336 km

4. Jeddah, Ảrập Xêút – Los Angeles, Mỹ

5-6269-1434099744.jpg

Số hiệu chuyến bay: Saudia 41
Máy bay: Boeing 777-300
Thời gian bay: 15 tiếng 56 phút
Khoảng cách: 13.326 km.

5. Dubai, các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất – Houston, Texas, Mỹ

6-2609-1434099744.jpg

Số hiệu chuyến bay: Emirates 211
Máy bay: A380-800
Thời gian bay: 16 tiếng 19 phút
Khoảng cách: 13.062 km

6. Abu Dhabi, các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất - San Francisco, Mỹ

7-5075-1434099744.jpg

Số hiệu chuyến bay: Etihad 183
Máy bay: Boeing 777-300
Thời gian bay: 15 tiếng 13 phút
Khoảng cách: 13.046 km.

7. Dallas, Mỹ - Hong Kong

8-4735-1434099745.jpg

Số hiệu chuyến bay: American Airlines 137
Máy bay: Boeing 777-300
Thời gian bay: 15 tiếng 8 phút
Khoảng cách: 12.990 km.

8. Dubai, các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất – San Francisco, Mỹ

9-2809-1434099745.jpg

Số hiệu chuyến bay: Emirates 225
Máy bay: A380-800
Thời gian bay: 15 tiếng 37 phút
Khoảng cách: 12.958 km.

9.  New York, Mỹ - Hong Kong

10-7740-1434099745.jpg

Số hiệu chuyến bay: Cathay Pacific 831
Máy bay: Cathay Pacific 831
Thời gian bay: 14 tiếng 39 phút
Khoảng cách: 12.909 km

Theo Ngôi sao/ Thrillist

people like INLOOK.VN fanpage