Bạn đang ở đây

Chùm ảnh ý nghĩa cho những người trẻ ‘chẳng có gì’

Một chùm ảnh có ý nghĩa về cuộc sống đang được cộng đồng mạng, nhất là những người trẻ chuyền tay nhau.

Chùm ảnh được đặt tên “Letter for youth” của anh chàng này là một lời nhắn gửi đến các bạn trẻ hay chán nản, thất vọng về cuộc sống, những người cho rằng “mình chẳng có gì”. Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua chùm ảnh được nhiều người hưởng ứng và đồng tình.

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

 

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly


ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly

ảnh, ý nghĩa, câu chuyện, người trẻ, thanh niên, Thăng Fly


 

Nguồn ảnh: Facebook Thăng Fly

people like INLOOK.VN fanpage