Thứ hai, ngày 19 Tháng 12 năm 2022

Bitis

Diễn đàn nhằm cập nhật xu hướng, kiến thức mới về mô hình lãnh đạo, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nữ doanh nhân nói riêng và các nhà quản lý nói chung, từ đó định...
Subscribe to Bitis