Thứ sáu, day 26 Tháng 10 yar 2018

cach lam mat na than tre

 Than tre được sản xuất từ tre, bằng cách đốt cháy thân cây tre ở nhiệt độ gần 1000 độ c và được đốt cháy ấm ỉ trong môi trường yếm khí 8-10 ngày. Trong quá trình đó, nước và các hợp...
Subscribe to cach lam mat na than tre