Chủ nhật, ngày 18 Tháng 12 năm 2022

dinh nghia ton thuong

Xuất phát từ ý tưởng đề nghị chọn ngày 6/9 hàng năm là "ngày tổn thương quốc tế" để kêu gọi mọi người dừng lại việc làm tổn thương lẫn nhau... , tác giả Lê Bích Bụng Phệ cho ra đời những...
Subscribe to dinh nghia ton thuong