Thứ bảy, ngày 24 Tháng 12 năm 2022

ga thai

Trong khi tình hình buôn lậu gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp ở các cửa khẩu phía Bắc, thì đang có một lượng gà thải loại (gà sau đẻ) của Hàn Quốc được nhập chính thức vào Việt Nam, chủ...
Subscribe to ga thai