Thứ sáu, ngày 16 Tháng 12 năm 2022

Goto Maki

Nam ca sĩ Goto Yuki (em trai ruột của sao giải trí Goto Maki) đã "nuốt nước mắt" viết cuốn tự truyện thuật lại cuộc đời của chính anh trong 5 năm, 6 tháng phải ngồi tù vì tội...
Subscribe to Goto Maki