Thứ sáu, day 26 Tháng 10 yar 2018

ham ruou

      Từ thời xa xưa, người dân Georgia đã biết lưu trữ rượu nho trong những cái chum. Họ nói rằng, để làm những cái chum đựng...
Subscribe to ham ruou