Thứ hai, ngày 20 Tháng 4 năm 2020

HD7

Tại hệ thống FPT Shop đang bán hai dòng smartphone dùng Windows Phone 7 (WP7) là HTC HD7 và LG E900. Smartphone HTC HD7 có giá gần 10,5 triệu (tặng...
Subscribe to HD7