Chủ nhật, ngày 25 Tháng 12 năm 2022

hitech

Lên trời xuống biển, Google đều chiều tất! Dự án này được Google khởi chạy cách nay 6 tháng được mang tên Catlin Seaview Survey là sự hợp tác chặt chẽ giữa Google và trường Đại Học Queensland,...
TL688 Spyder   Thiết bị đầu tiên là mẫu điện thoại TL688 Spyder được trang bị m...

Các trang

Subscribe to hitech