Thứ sáu, day 26 Tháng 10 yar 2018

hoa thuan

Làm người, làm việc, cần ghi nhớ 12 nguyên tắc: 1. Không lách qua được rào cản, đừng cố lách, làm phiền người khác, cũng tự hạ thấp mình. 2. Không bước qua được ngưỡng cửa, đừng cố bước,...
  Đó là lý do vì sao đàn ông hay “ăn vụng”. Tuy vậy, những cuộc “chinh phục” ấy chỉ thoáng qua, như một cơn mưa b...
  Nhưng đợi mãi, dài cả cổ mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Trời ơi, tức quá đi mất. Giờ mà về, bà cho biết tay luôn. Khi tôi bắt đầu...
Subscribe to hoa thuan