Thứ bảy, day 27 Tháng 10 yar 2018

hoan quan

Thái giám, hay hoạn quan là một chức quan tuy địa vị thấp nhưng chiếm vị trí quan trọng trong hậu cung xưa. Cuộc đời của họ ngoài những thăng trầm biến cố theo thời cuộc, còn phải chịu thêm đủ nỗi...
Không phải là vua chúa, không phải là thành phần danh gia vọng tộc nhưng cuộc sống của những tên thái giám từ lâu đã gắn liền với chốn hoàng cung và thuộc về một phần của những câu chuyện bí mật chốn...
Từ xưa, những câu chuyện về hậu cung Trung Hoa chưa bao giờ có hồi kết, đặc biệt là những câu chuyện về cuộc sống đế vương của những ông hoàng, bà hoàng thời kỳ này. Tuy nhiên, ít ai để ý tới những...
Subscribe to hoan quan