Chủ nhật, ngày 25 Tháng 12 năm 2022

InterContinental Shimao Wonderland

Khách sạn InterContinental Shimao Wonderland. Ảnh: Shimao Property Group Dự án được xây dựng dưới sự hợp tác của Tập đoàn bất động sản Shimao (Trung Quốc)...
Subscribe to InterContinental Shimao Wonderland