Thứ sáu, ngày 16 Tháng 12 năm 2022

Lucy Hilmer

Trong vòng 40 năm nay, bà Lucy đã tự chụp lại chùm ảnh của bản thân bà vào mỗi dịp sinh nhật mình. Điều đó không có gì bất thường ngoại trừ bà có một sở thích kì lạ là không mặc gì cả trừ chiếc quần...
Subscribe to Lucy Hilmer