Thứ tư, ngày 13 Tháng 1 năm 2021

Mobile

Mới đây. Qualcomm Technologies đã chính thức công bố nền tảng di động Snapdragon 480 5G, nền tảng di động 4-series đầu tiên được trang bị 5G. Nền tảng di động Snapdragon 480 5G giờ đây sẽ cung...
Cấu hình của Amaze 4G có nhiều điểm tương đồng với bản Sensation XE dành cho thị trường châu Âu và châu Á, tuy nhiên một vài điểm...
Subscribe to Mobile