Thứ ba, ngày 20 Tháng 12 năm 2022

my chinh

Mỳ chính hay bột ngọt chính là Glutamate – một trong 5 vị cơ bản mà ta vẫn cảm nhận được trong các món ăn hàng ngày: - Ngọt (đường...
Subscribe to my chinh