Thứ tư, ngày 15 Tháng 4 năm 2020

Nguyễn Hải Yến

Gồm 10 truyện ngắn, Quán thủy thần của tác giả Nguyễn Hải Yến, là câu chuyện về vùng nông thôn Bắc bộ được khắc họa tinh tế trong nhiều bối cảnh cuộc sống, nhân vật và mốc thời gian, lúc hiện thực,...
Subscribe to Nguyễn Hải Yến