Thứ sáu, day 26 Tháng 10 yar 2018

những chuyện đã qua

" Chào các bạn,Người Việt ta có phong tục dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa trong ngoài vào cuối năm, để đầu năm mọi sự đều mới, sạch và đẹp. Đông đi, xuân đến. Một chu kỳ mới cho đời sống. Mùa đông chết...
Subscribe to những chuyện đã qua