Thứ năm, ngày 22 Tháng 12 năm 2022

nut like

Facebook đang tiến hành thử nghiệm nút Like với thiết kế mới có màu xanh đậm. Một số người dùng đã được trải nghiệm nút like mới trên những plugin nhúng vào website. Điều này cho thấy việc...
 Những gạch chéo khó chịuCheck-in liên-tùng-tục: Đi đâu, làm gì, ăn cái chi…? với ai kia đều được bạn thông báo đến toàn dân thiên hạ. Tất nhiên đây là Facebook của bạn, bạn có...
Subscribe to nut like