Thứ tư, day 17 Tháng 10 yar 2018

OLED

  Theo đó hãng sẽ giới thiệu một chiếc tivi OLED lớn nhất thế giới có kích thước 55inch, tỉ lệ tương phản 100.000:, với dãy màu rộng hơn so với...
Subscribe to OLED