Thứ ba, ngày 14 Tháng 4 năm 2020

Sensation XL

  Trọng lượng lên đến 169gram của máy khá nặng so với hầu hết các điện thoại hiện nay. Nhìn chung Sensation XL là một sản phẩm đẹp và hấp...
Subscribe to Sensation XL