Thứ ba, ngày 14 Tháng 4 năm 2020

SLTs

Một nguồn thông tin của Sony cho biết lý do vận chuyển chậm trễ sản phẩm máy ảnh A77 và A65 là do gặp sự cố bão lũ ở Thái Lan, nơi đặt nhà m...
Subscribe to SLTs