Chủ nhật, ngày 17 Tháng 5 năm 2020

SLTs 24MP

Một nguồn thông tin của Sony cho biết lý do vận chuyển chậm trễ sản phẩm máy ảnh A77 và A65 là do gặp sự cố bão lũ ở Thái Lan, nơi đặt nhà m...
Subscribe to SLTs 24MP