Thứ sáu, ngày 16 Tháng 12 năm 2022

Spice Girls

Bà Beck đã từng tham gia một ban nhạc khác trước khi trở thành một mẩu của Spice Girls    Ban nhạc đầu tiên mà Victoria tham gia có tên gọi Persuasion, gồm 3 thành viên, 2 thành...
Đây là cô con gái thứ ba của cựu thành viên Spice Girls và là đứa con đầu lòng của cô với chồng cô hiện tại - Stephen...
Subscribe to Spice Girls