Thứ bảy, ngày 25 Tháng 4 năm 2020

Truc Lien Bang

 Ngày 17/8, cảnh sát Đài , k, Loan đã quyết định treo thưởng 200.000 Tân Đài tệ (gần 140 triệu đồng) cho ai bắt được Lý Tông Thụy và 40.000 Tân Đài tệ (khoảng 28 triệu đồng) nếu như...
Subscribe to Truc Lien Bang