Thứ sáu, day 26 Tháng 10 yar 2018

u nho

      Từ thời xa xưa, người dân Georgia đã biết lưu trữ rượu nho trong những cái chum. Họ nói rằng, để làm những cái chum đựng...
Subscribe to u nho