Chủ nhật, ngày 18 Tháng 12 năm 2022

Viet Nam Next Top Model 2016

Bộ tứ giám khảo Vietnam’s Next Top Model mùa thứ bảy vừa hoàn thành xong bộ ảnh quảng bá chính cho chương trình.  Theo ý tưởng punk rock của giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, host Thanh Hằng...
Subscribe to Viet Nam Next Top Model 2016