Bạn đang ở đây

Một số thao tác cần làm quen trong Windows 8

Như đã biết, Microsoft đã loại bỏ nút Start trong giao diện Windows 8 và thay thế nó bằng màn hình Start Screen với giao diện Metro UI, các ứng dụng được hiển thị bằng các biểu tượng hình ảnh lớn với tên ứng dụng được đặt dưới. Bạn có thể cá nhân hóa giao diện này bằng cách sắp xếp, thay đổi kích thước, tạo nhóm ứng dụng các biểu tượng này theo ý thích


 

Dưới đây là một số các hướng dẫn giúp bạn cá nhân hóa màn hình Start Screen theo ý thích.

Các loại biểu tượng ứng dụng

Khi bạn truy cập vào màn hình Start Screen, bạn sẽ thấy được các biểu tượng của tất cả các ứng dụng được cài đặt sẵn và được sắp xếp một cách mặc định. Khi bạn cài đặt một ứng dụng mới, biểu tượng của ứng dụng đó sẽ được hiển thị tại màn hình Start Screen.
 

Các biểu tượng ứng dụng được chia làm 2 loại : ứng dụng Metro và ứng dụng không Metro (chuẩn Windows). Sự khác biệt giữa chúng dễ được nhận biết ngay từ cái nhìn đầu tiên - các ứng dụng Metro được thiết kế dành cho Windows 8 với các biểu tượng đặc trưng cho giao diện Metro UI. 
 

inlook.vn - hình ảnh
 

Các biểu tượng ứng dụng Metro được thiết kế để phù hợp với màn hình Start Screen trong Windows 8. Một số có kích thước lớn, hình chữ nhật hoặc hình vuông nhỏ. Một số có biểu tượng  với chế độ động hay tĩnh. Tại chế độ động, các biểu tượng ứng dụng có thể thay đổi theo cập nhật hay định kì (ví dụ như Mail, Screenshot,...) giống như các biểu tượng ứng dụng trong Windows Phone.
 

Thao tác với biểu tượng ứng dụng

Để bắt đầu tùy chỉnh biểu tượng, bạn phải nhấn chuột phải vào góc trên bên phải biểu tượng để chọn một hoặc nhiều biểu tượng khác, bên dưới màn hình sẽ xuất hiện 1 thanh công cụ với các tùy chọn tùy chỉnh mà bạn có thể thực hiện với các biểu tượng ứng dụng đã chọn. Để bỏ chọn, bạn nhấn chuột thêm 1 lần nữa vào biểu tượng.
 

inlook.vn - hình ảnh
 

Các tùy chọn cơ bản cho việc tùy chỉnh các biểu tượng

Mỗi khi bạn lựa chọn một hoặc nhiều biểu tượng ứng dụng, sẽ có một vài tùy chọn tùy chỉnh có sẵn tùy thuộc vào ứng dụng. Với các ứng dụng Metro thì sẽ có : Unpin from Start (không hiển thị biểu tượng tại màn hình Start), Uninstall (gỡ bỏ ứng dụng), Smaller (thu nhỏ), Turn live tile On/Off (tùy chọn tắt hoặc mở chế độ động cho biểu tượng)
 

inlook.vn - hình ảnh
 

Lưu ý : một số các ứng dụng Metro sẽ không có một số các tùy chọn có sẵn. Ví dụ một vài ứng dụng Metro sẽ không có “Smaller”
 

Loại bỏ một ứng dụng khỏi màn hình Start Screen (Unpinning)
Bạn chọn một ứng dụng bất kì, thanh công cụ tùy chỉnh sẽ xuất hiện bên dưới màn hình với tùy chọn Unpin from Start và các tùy chỉnh khác. Nếu bạn muốn loại bỏ ứng dụng khỏi màn hình Start, bạn nhấn vào tùy chọn Unpin from Start, ứng dụng sẽ biến mất. Tùy chọn này không gỡ bỏ ứng dụng khỏi Windows mà chỉ làm cho biểu tượng ứng dụng biến mất tại màn hình Start. Bạn có thể dễ dàng khôi phục lại bằng cách tương tự tại màn hình All apps.

 

Thêm biểu tượng ứng dụng vào màn hình Start Screen 

Bạn nhấn chuột phải vào bất cứ nơi nào trong màn hình Start Screen, tùy chọn All apps sẽ xuất hiện. Chọn tùy chọn All apps, bạn sẽ có một màn hình mới với danh sách tất cả các ứng đã được cài đặt. Bạn có thể bất kì ứng dụng nào vào màn hình Start bằng cách nhấn phải chuột vào biểu tượng và nhấn vào tùy chọn Pin to Start tại thanh công cụ phí dưới màn hình.

inlook.vn - hình ảnh
 

Thay đổi kích thước biểu tượng ứng dụng

Khi bạn chọn một biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn thay đổi kích thước, bạn nhấn chọn tùy chọn Smaller tại thanh công cụ. Biểu tượng sẽ lập tức được thu nhỏ lại thành hình vuông. Nếu muốn trở lại như cũ, bạn nhấn chọn tùy chọn Larger.

inlook.vn - hình ảnh
 

Nhóm các biểu tượng ứng dụng theo ý thích

Bạn có thể nhóm các biểu tượng ứng dụng theo ý thích bằng cách kéo thả các biểu tượng này vào cùng một vị trí xác màn hình Windows sẽ xuất hiện một gạch giúp bạn “nhóm” chúng lại với nhau.

inlook.vn - hình ảnh
 

Theo Genk

people like INLOOK.VN fanpage