Thứ năm, ngày 15 Tháng 12 năm 2022

bao hiem y te

Theo ông Phạm Lương Sơn - Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ 1.8, sẽ có 10 tỉnh, thành phố áp dụng giá viện phí mới. 3 tỉnh có tỷ lệ tăng viện...
Subscribe to bao hiem y te