Thứ sáu, ngày 24 Tháng 4 năm 2020

chung minh thu

 Mẫu chứng minh thư mới với việc ghi tên cha, mẹ người được cấp.  Ông Lê Hồng Sơn cũng bình luận: “Đây là sự phản ứng kịp thời, nhạy bén của các cơ quan có thẩm quyền”. Nhân dịp...
Subscribe to chung minh thu