Thứ hai, ngày 20 Tháng 4 năm 2020

dam mon

Ba mặt là những dải núi bao bọc và vươn dài ra biển. Phần đá tiếp giáp với mặt biển bị sóng bào mòn, tạo những hình th...
Subscribe to dam mon