Thứ hai, ngày 19 Tháng 12 năm 2022

dich vu hoc thue

Các trang thông tin về dịch vụ học thuê, thi hộ đăng công khai nhu cầu và cả số điện thoại liên hệRao học thuê như ở… chợ“Bạn là người bận rộn trong công việc, bạn muốn có một kết quả...
 Công việc của người học thuê chỉ là lên lớp điểm danh, ghi tên. Với 80.000 đồng -  90.000 đồng/buổi, người thuê có "quyền" yêu cầu người học thuê đến ngồi vào bất kỳ lớp học nào...
Subscribe to dich vu hoc thue