Thứ hai, ngày 19 Tháng 12 năm 2022

hai dang Dai Lanh

Ba mặt là những dải núi bao bọc và vươn dài ra biển. Phần đá tiếp giáp với mặt biển bị sóng bào mòn, tạo những hình th...
Subscribe to hai dang Dai Lanh