Thứ ba, ngày 23 Tháng 1 năm 2018

Hanoi Love Stories

Nhạc sĩ Trí Minh đã ra nhiều CD với những thể nghiệm về nhạc điện tử... và giờ đây là CD Chuyện tình Hà Nội - Hanoi Love Stories.   Đ...
Subscribe to Hanoi Love Stories