Thứ năm, ngày 9 Tháng 4 năm 2020

hon nua

Ba mặt là những dải núi bao bọc và vươn dài ra biển. Phần đá tiếp giáp với mặt biển bị sóng bào mòn, tạo những hình th...
Subscribe to hon nua