Thứ năm, ngày 19 Tháng 11 năm 2015

HTI Check

Khi đi chọn mua một chiếc iDevice (iPhone, iPad, iPod, iMac) mới, công việc đầu tiên cần làm là kiểm tra số serial của thiết bị và chắc chắn là nó chưa được kích hoạt (active). Và sau khi...
Subscribe to HTI Check