Thứ tư, ngày 15 Tháng 4 năm 2020

omega

Hồi đầu tháng 7, hình ảnh của HTC Eternity đã xuất hiện với màn hình rộng đến 4,5 inch và có bộ vi xử lý 1,5GHz. Và, trong ngày...
Subscribe to omega