Thứ hai, ngày 26 Tháng 12 năm 2022

Spectrum

  Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về giá, nhưng nhiều khả năng model này còn có tên mã VS920 do Verizon phân phối có mức...
H7-3G có giá chưa đến 4 triệu đồng Chủ tịch và CEO Leo Li của Spectrum cho biết, "Việc hạ giá thành chip sản xuất điện thoại sẽ thúc đẩy...
Subscribe to Spectrum