Thứ sáu, ngày 16 Tháng 12 năm 2022

tong cuc thue

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn việc xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ thừa kế. Cụ thể, nếu số vốn cổ phần đứng tên chồng có căn cứ xác nhận là tài sản chung của hai...
Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (DN) về việc thực hiện chưa thống nhất trong việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản người lao động nhận được từ quỹ...
Subscribe to tong cuc thue