Thứ tư, ngày 18 Tháng 7 năm 2018

Truong Que Chi

Nhạc sĩ Trí Minh đã ra nhiều CD với những thể nghiệm về nhạc điện tử... và giờ đây là CD Chuyện tình Hà Nội - Hanoi Love Stories.   Đ...
Subscribe to Truong Que Chi