Thứ tư, ngày 31 Tháng 3 năm 2021

Xiaomi Mi

Theo đó, logo mới của Xiaomi được tạo ra bởi một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Kenya HARA. Ông là giáo sư Đại học Nghệ thuật Musashino và Giám đốc Trung tâm Thiết kế Nippon (NDC).Kenya HARA đã sử...
Mi 11 Ultra: cách mạng hoá nghệ thuật nhiếp ảnh và quay phim trên smartphoneMi 11 Ultra đánh dấu một bước phát triển quan trọng của nghệ thuật nhiếp ảnh và quay phim chuyên nghiệp trên điện...
Subscribe to Xiaomi Mi