Bạn đang ở đây

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới quá 50 mâm

Khách mời dự tiệc ăn cưới không được quá 300 người, số mâm không quá 50, nếu tổ chức chung nhà trai nhà gái thì không được mời quá 600 khách.

Ảnh minh họa

 

Đây là một trong những nội dung của dự thảo Chỉ thị về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, vừa được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đưa ra thảo luận, nhằm để khắc phục tình trạng vẫn còn một số cán bộ, đảng viên không gương mẫu đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tiệc cưới cho bản thân hoặc cho gia đình.

Theo Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi, những năm qua, tiếp tục thực hiện việc cưới văn minh triển khai trên địa bàn TP, nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc tổ chức tiệc cưới được nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên tổ chức đám cưới phô trương, mang tính chất thương mại hóa hay vì mục đích vụ lợi.

Ngoài một phần tác động khách quan do phong tục, nhận thức, ảnh hưởng cơ chế thị trường thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, xuất phát từ việc nhiều cấp ủy chính quyền chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng và vai trò trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, dẫn tới việc triển khai thực hiện Quy chế không quyết liệt, thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên, thiếu chế tài xử lý vi phạm của cán bộ đảng viên trong lĩnh vực này, đồng thời, chưa tạo được dư luận mạnh mẽ phê phán vi phạm.

Để khắc phục, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, chính trị - xã hội TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tích cực hưởng ứng nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới.

“Cán bộ đảng viên, đặc biệt cán bộ lãnh đạo, quản lý của TP phải gương mẫu đi đầu trong tổ chức đám cưới của cá nhân và của gia đình”, ông Lợi nhấn mạnh.

Ban thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu cán bộ đảng viên không tổ chức tiệc cưới nhiều lần, không tổ chức tiệc ăn tại những nơi sang trọng tốn kém không phù hợp với thu nhập của cộng đồng dân cư và của cán bộ công chức như tại khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp...

 

Theo Nguyệt Minh/ Thanh Niên

 

people like INLOOK.VN fanpage