Thứ tư, day 7 Tháng 11 yar 2018

Bạn đang ở đây

Thí sinh được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi

Thi sinh được mang các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác

Ngày 26/2/2013, Bộ Giáo dục và đào tạo chính thức ban hành thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT.

Xuất phát từ yêu cầu hiệu quả trong  cuộc “đấu tranh” phòng chống gian lận thi cử, từ thực tiễn vụ việc ở Đồi Ngô, Bắc Giang từng làm xôn xao dư luận xoay quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, Bộ GD&ĐT quyết định cho phép mang máy ghi âm, thu hình vào phong thi từ năm nay (2013).

Vụ việc ở Đồi Ngô, Bắc Giang từng xôn xao dư luận kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012

Cụ thể, Điều 20 của Thông tư quy định “Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm thêm vào và không soạn thảo  được văn bản, Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi  Địa lí (do Nhà xuất bản  Giáo  dục  Việt  Nam  ấn  hành,  không  được đánh  dấu  hoặc  viết  thêm  bất  cứ nội dung gì), các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác”

Như vậy, Thí sinh sẽ được phép ghi âm, ghi hình trong phòng thi với mục đích chống tiếu cực, gian lận trong thi cử. Tuy nhiên phải sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình không có khả năng truyền tin từ bên ngoài vào hoặc truyền tin từ bên trong ra. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là ai sẽ là người kiểm duyệt, kiểm soát những loại máy ghi âm, ghi hình này có các chức năng hỗ trợ truyền tin, nhận tín hiệu hay không? Bởi lẽ không phải giám thị coi thi nào cũng biết về công nghệ thông tin, thậm chí biết về công nghệ thông tin nhưng điều kiện không có công cụ hỗ trợ thì cũng khó có thể phát hiện.

Thông tư cũng bổ sung thêm Điều 42a quy định về quy trình xử lý thông tin phản ánh tiêu cực. Theo đó, người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng điều đó để làm ảnh hưởng đến kỳ thi. Thông tư cũng quy định rõ, người cung cấp thông tin và bằng chứng phản ánh tiêu cực trong thi cử không được phát tán thông tin cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/4/2013

Luật gia Giang Quyết

people like INLOOK.VN fanpage