Thứ bảy, ngày 24 Tháng 12 năm 2022

bia mo

Khu vực Kom Abou-Billou: Nhà khảo cổ Zahi Hawass đã biết sự nguy hiểm của việc khai quật một lăng mộ Ai Cập sau khi làm việc ở khu Kom Abou-Billou. Một năm sau khi tiến hành khai quật, em họ của ông...
Subscribe to bia mo